Børne/unge terapi:

Formålet er at støtte barnet/den unges evne til at gøre brug af de udviklingsmuligheder, der findes i familien

og nærmiljøet.

 

En terapi kan eksempelvis sigte mod at:

  • aflaste et følelsesmæssigt pres, så uhensigtsmæssig adfærd i familien og skole mindskes

  • frigøre ressourcer til indlæring og udvikling af færdigheder

  • bearbejde traumer

 

Forældresamtaler:

Formålet er at støtte (pleje)forældrene i at forstå og møde et behandlingskrævende barn eller ung hensigtsmæssigt, når almindelig indføling og omsorg ikke er tilstrækkeligt til at bringe barnet eller den unge

i trivsel og udvikling.

 

Forældresamtaler har fokus på at:

  • øge en realistisk forståelse af barnet/den unges udfordringer og ressourcer

  • vejlede i tilrettelæggelse af en struktureret hverdag med udgangspunkt i barnet/den unges vanskeligheder

  • aflaste (pleje)forældrene følelsesmæssigt ved at give rum for ”forbudte” tanker og følelser

Miljøterapeutisk konsultation:

Formålet er at støtte en tilrettelæggelse af nærmiljøet, der kan frigøre flest mulige ressourcer i barnet/den unge til sociale og indlæringsmæssige aktiviteter.

Miljøterapeutisk konsultation indeholder:

  • observation af barnet i dagtilbud

  • konkrete råd og vejledning til lærere, pædagoger og andre, der har betydning for barnet/den unges hverdag.