BUF tilbyder en samlet tværfaglig ambulant behandling til børn, unge og deres familier eller plejefamilier.

 

Formål:

At facilitere et udviklingsfremmende nærmiljø for sårbare børn og unge, herunder eventuelt forebygge mere indgribende foranstaltninger.

 

Målgruppe:

Tilbuddet er primært rettet mod normalt begavede børn og unge med adfærdsmæssige, emotionelle, sociale

og tilknytningsmæssige vanskeligheder.

 

Der kan i tillæg til ovennævnte vanskeligheder eventuelt være tale om specifikke indlæringsvanskeligheder

eller psykiatriske tillægsdiagnoser såsom ADHD, OCD-symptomer, samt autistiske træk.

 

Indhold.

Det samlede tilbud hos BUF udgøres af tre hovedelementer:

  • børne/unge terapi

  • forældresamtaler

  • miljøterapeutisk konsultation i nærmiljøet.